top of page

Términos y Condiciones

CAPACITAT LEGAL PER A CONTRACTAR

L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i que disposa de la capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per DELTHIBERA EXPERIENCE S.L. manifestant que accepta la vinculació del present acord i entén i accepta en la seva totalitat les condicions aquí anunciades per a l’ús del lloc web i dels serveis oferts.

DELTHIBERA EXPERIENCE S.L. no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i, per tant, no pot constatar l’edat dels mateixos.

 

FORMA DE PAGAMENT I RESERVES:

Es considerarà efectiva la reserva un cop s’hagi satisfet l’import total de l’activitat.

Forma de pagament:

El pagament s’ha d’ingressar al nº de compte: BBVA ES 0182 0850 4902 0180 7670 cuyo titular DELTHIBERA EXPERIENCE S.L.

Concepte: NOM DEL PARTICIPANT / TELÈFON

És imprescindible enviar el justificant del pagament a la següent adreça bicisdeltanatura@gmail.com .

DESPESES D’ANUL·LACIÓ

El client pot anul·lar la reserva fins 48 hores abans de la prestació del servei per una causa justificada (malaltia, accident, mort, acomiadament, citació judicial). La devolució de l’import es realitzarà el dia 1 del següent mes amb una penalització del 25% en concepte de despeses de gestió.

CONDICIONS DE LES RESERVES:

El client responsable del grup es responsabilitza que tots els participants tinguin coneixement del servei (horaris, ubicació, nivell de dificultat, condicions físiques, despeses d’anul·lació i les condicions generals del servei…) tal com vénen per escrit a la fitxa informativa que se li facilita, no hi ha cap possibilitat de devolució o reintegrament el mateix dia.

El client responsable, en efectuar el pagament de la reserva, es compromet a realitzar el pagament del total.

Horaris: el client, des del moment en què contracta els serveis, coneix i accepta l’obligació de complir escrupolosament els horaris. L’hora de trobada serà sempre 10 minuts abans de l’hora d’inici. En cas que algun participant arribés amb 60 minuts de retard, aquest perdria automàticament tots els drets sobre el servei.

Tenint en compte que els retards comportarien despeses addicionals sobre els equips, els vehicles i els honoraris dels tècnics, DELTHIBERA EXPERIENCE S.L. es reservaria el dret d’aplicar un plus en el cas que el client manifestés via telefònica el seu desig que el monitor esperés per dur a terme l’activitat.

L’empresa no es fa responsable per la pèrdues o danys dels efectes personals. Només es podrà portar el material estrictament necessari indicat en cadascuna de les activitats.

La pluja i el mal temps, en funció de la intensitat, poden ser un inconvenient per dur a terme els nostres serveis, suspenent si els tècnics ho creuen oportú, en aquest cas es proposarà un canvi de data o d’activitat, no estant obligats a realitzar devolucions per ser aquestes causes meteorològiques alienes a la voluntat de DELTHIBERA EXPERIENCE S.L.

L’activitat no inclou el desplaçament des de l’allotjament fins al començament de l’activitat, els desplaçaments hauran de realitzar-se amb els vehicles dels clients.

Aquestes condicions contractuals de serveis són d’obligat compliment i el client, des del moment en què realitza el pagament, les reconeix i accepta, així com el responsable del grup assumeix que tots els seus companys han llegit les condicions de reserva.

ENVIAMENT Y CANCELACIÓ DE COMANDES:

 

No es realitzen enviaments, ja que es tracta d’un producte de lloguer en una ubicació concreta.

 

DESPESES D’ANUL·LACIÓ

El client pot anul·lar la reserva fins 48 hores abans de la prestació del servei per una causa justificada (malaltia, accident, mort, acomiadament, citació judicial). La devolució de l’import es realitzarà el dia 1 del següent mes amb una penalització del 25% en concepte de despeses de gestió.

CONDICIONS DE LES RESERVES:

El client responsable del grup es responsabilitza que tots els participants tinguin coneixement del servei (horaris, ubicació, nivell de dificultat, condicions físiques, despeses d’anul·lació i les condicions generals del servei…) tal com vénen per escrit a la fitxa informativa que se li facilita, no hi ha cap possibilitat de devolució o reintegrament el mateix dia.

El client responsable, en efectuar el pagament de la reserva, es compromet a realitzar el pagament del total.

Horaris: el client, des del moment en què contracta els serveis, coneix i accepta l’obligació de complir escrupolosament els horaris. L’hora de trobada serà sempre 10 minuts abans de l’hora d’inici. En cas que algun participant arribés amb 60 minuts de retard, aquest perdria automàticament tots els drets sobre el servei.

Tenint en compte que els retards comportarien despeses addicionals sobre els equips, els vehicles i els honoraris dels tècnics, DELTHIBERA EXPERIENCE S.L. es reservaria el dret d’aplicar un plus en el cas que el client manifestés via telefònica el seu desig que el monitor esperés per dur a terme l’activitat.

L’empresa no es fa responsable per la pèrdues o danys dels efectes personals. Només es podrà portar el material estrictament necessari indicat en cadascuna de les activitats.

La pluja i el mal temps, en funció de la intensitat, poden ser un inconvenient per dur a terme els nostres serveis, suspenent si els tècnics ho creuen oportú, en aquest cas es proposarà un canvi de data o d’activitat, no estant obligats a realitzar devolucions per ser aquestes causes meteorològiques alienes a la voluntat de DELTHIBERA EXPERIENCE S.L.

L’activitat no inclou el desplaçament des de l’allotjament fins al començament de l’activitat, els desplaçaments hauran de realitzar-se amb els vehicles dels clients.

Aquestes condicions contractuals de serveis són d’obligat compliment i el client, des del moment en què realitza el pagament, les reconeix i accepta, així com el responsable del grup assumeix que tots els seus companys han llegit les condicions de reserva.

DEVOLUCIONS Y REEMBOLSAMENT 

 

No es realitzaran devolucions, ja que es tracta de un producte de lloguer

El client pot anul·lar la reserva fins 48 hores abans de la prestació del servei per una causa justificada (malaltia, accident, mort, acomiadament, citació judicial). La devolució de l’import es realitzarà el dia 1 del següent mes amb una penalització del 25% en concepte de despeses de gestió.

bottom of page